jeśli pragniesz naprawdę wypocząć ...

Roztoczański Park Narodowy

Park chroni najcenniejsze fragmenty buczyny karpackiej i boru jodłowego. Największą rzeką parku jest Wieprz. Urozmaicony krajobraz tworzą łańcuchy wapiennych wzgórz o wysokości do 350 m n.p.m. oddzielone od siebie rozległymi dolinami. Na wzgórzach dominują gleby brunatne, na których rosną lasy bukowe, bory jodłowe, grądy oraz świetliste dąbrowy.             W obniżeniach terenu na piaskach polodowcowych występują różne typy borów sosnowych, a w dolinach rzek i strumieni – olsy i łęgi. Na obszarze parku występują prawie wszystkie krajowe gatunki drzew. Oprócz zespołów leśnych występują tu bogate zbiorowiska roślin łąkowych, torfowiskowych, bagiennych i wodnych.

Bogatą florę parku tworzą m.in. tojad dzióbaty, widłak torfowy, widłak wroniec, czosnek siatkowaty, lepiężnik biały, kokoryczka okółkowa, zimoziół północny, bagnica torfowa, przytulia okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, wiśnia karłowata, śnieżyczka przebiśnieg, zawilec wielkokwiatowy, rosiczki, storczyki (obuwik pospolity), traganek długokwiatowy, przetacznik ząbkowany, wąkrota zwyczajna, paprotnik Brauna.

Niezwykle bogata fauna to głównie gatunki leśne. Żyje tu ok. 190 gatunków ptaków, w tym: orlik krzykliwy, trzmielojad, pustułka, kobuz, bocian czarny, głuszec, czyżyk, muchołówka, białoszyja i mała, dzięcioł białogrzbiety i zielonosiwy, kraska, gołąb siniak. Wśród ssaków na szczególną uwagę zasługują owadożerne: ryjówka aksamitna i mała, zębiełek białawy, rzęsorek rzeczek. Żyją tu również nietoperze (kilkanaście gatunków), popielice, orzesznice, koszatki, gronostaje, kuny, łasice, borsuki, jenoty, wydry, bobry, łosie. rysie, wilki, liczne jelenie, sarny, dziki i lisy. Spotkać też można salamandrę plamistą, padalca turkusowego, węża Eskulapa.