jeśli pragniesz naprawdę wypocząć ...

Historia


             Początki Zwierzyńca sięgają roku 1593, kiedy to kanclerz i hetman wielki koronny, Jan Zamoyski, przyłączył do ordynacji te tereny, określane wówczas jako włość szczebrzeska. Równocześnie utworzył zwierzyniec myśliwski wraz z dworem, co dało początek i nazwę miejscowości. Przez dwa kolejne wieki Zwierzyniec stanowił jakby śródleśną odskocznię dla ordynatów, ale także ich gości, wśród których nie brakowało koronowanych głów w osobach Władysława IV, Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Zaglądał tu również Jan Sobieski, a to za sprawą przebywającej tu późniejszej jego żony Marysieńki. Nowy impuls w rozwoju miejscowości stanowiło przeniesienie z Zamościa Zarządu Ordynacji, co miało miejsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Oznaczało to nie tylko napływ pokaźnej grupy światłych i wykształconych osób, ale ponadto rozwój przemysłu. Spośród zakładanych w tym czasie zakładów dwa odcisnęły swe wyraźne ślady. Mowa o tzw. Mechanice - pierwszej w Polsce fabryce maszyn rolniczych oraz słynnym browarze, nadal czynnym i produkującym tak samo wyborne piwo. Ordynacja, która przez stulecia miała dobroczynny wpływ dla prosperowania Zwierzyńca i okolic zakończyła swój byt prawny we wrześniu 1944 roku na mocy dekretu     o reformie rolnej. Przedtem jednak tutejsza ludność, bez względu na status materialny i zawodowy, musiała znosić dramatyczne koleje losu kraju, które przybierały postać powstań       i wojen. Zwłaszcza II wojna światowa zaznaczyła swój krwawy przebieg poprzez zagładę miejscowych Żydów i wielu Polaków oraz spowodowała duże zniszczenia materialne.                Na szczęście jednak stare, zabytkowe serce Zwierzyńca roztaczające się wokół kościółka na wyspie przetrwało do naszych czasów w stanie nienaruszonym.                                                    W latach kolejnych miejscowość uległa znacznej rozbudowie i modernizacji, co stało się podstawą do przyznania jej praw miejskich w 1990 roku.
          W ciągu swej czterechsetletnich dziejów Zwierzyniec gościł i zachwycał całe rzesze znanych osób, zarówno ze świata polityki, jak i kultury. Wśród tych pierwszych warto wymienić Piotra Wysockiego, Józefa Piłsudskiego, Stefana Wyszyńskiego i Lecha Wałęsę. Świat literatury, sztuki i filmu reprezentowali tu m.inn. Maria Kuncewiczowa, Władysław Broniewski, Wojciech Kosak czy Andrzej Grabowski. Zwierzyniec wciąż pisze swą historię, teraz na szczęście pokojową i jak zawsze otwartą na mieszkańców i ludzi z zewnątrz.